Miss YAMANASHI

Miss YAMANASHI

2018

Rank Name
1 Yuki Hosoya MISS YAMANASHI

Miss YAMANASHI

YAMANASHI

SEARCH

Miss Japan