Miss YAMANASHI

Miss YAMANASHI

2017

Rank Name
1 Natsumi Tagawa MISS YAMANASHI

Miss YAMANASHI

YAMANASHI

SEARCH

Miss Japan