Miss YAMANASHI

Miss YAMANASHI

2015

Rank Name
1 Eri Natori Miss YAMANASHI

Miss YAMANASHI

YAMANASHI

SEARCH

Miss Japan