Miss YAMANASHI

Miss YAMANASHI

2014

Rank Name
1 Yukiko Sato Miss YAMANASHI

Miss YAMANASHI

YAMANASHI

SEARCH

Miss Japan